Sıradaki içerik:

Bol Su İçmek Güneş Çarpmasını Önlüyor

e
sv

Hinduizm Hakkında Bilinmeyenler

Hinduizm Hakkında Bilinmeyenler

Hinduizm Hakkında Bilinmeyenler Brahmacılıktan sonra ortaya çıkan ve ondan daha katı kuralları olan din Hindu Dini (Hinduizm) dir.

Hindular, dinlerini bir bütün olarak ya da yalnızca kendi katılımları açısından adlandırmak için Sanskritçe “Sanatana Dharma” deyimini kullanırlar; bu deyim yaklaşık olarak “sürekli yasa” anlamına gelir; sanatana sıfatı, süre kavramından başka, “eskilik” ve “değişmezlik” düşüncelerini de içerir.

Dri (tutmak, sürdürmek) kökünün de gösterdiği gibi dharma sözcüğü temel olanı belirtir. Bu, varlığın her evresinde gelişmenin dengeliliğini ve yetkinleşmesini sağlayan kuraldır. Söz konusu kural, insanoğlunun yarattığı düzende, bireyin doğasıyla (belli bir ortamda doğumla belirlenir) uyum içinde olan görevleri ve işlevleri gösterir.

Hinduizm’ in Tarihi

Hinduizm Hakkında Bilinmeyenler’ in başında Hinduizm tarihi geliyor. Binlerce yıllık geçmişi olan Hinduizm Sanata Dharma‘ nın tarihi Hindu dil ve uygarlığı uzmanları tarafından üç ana evreye ayrılmıştır. Vedacılık, Brahmacılık ve Hindu dini. Bu kabataslak bölümleme yalnızca Veda’ nın temsil ettiği özgün vahiye göre bir sapmadan değil ama şu ya da bu döneme özgü koşulların gerektirdiği uyarlamalardan hareket eden bir olgu olarak ele alınmalıdır.

Günümüzde Hinduizm

Çağdaş Hindu Dini‘ nin ilk göze çarpan niteliği, Vedacı dönemin büyük toplu dinsel törenlerinin bütünüyle bırakılmış olmasıdır. Bu dinsel törenler, uzun süreden beri çeşitli nedenlerle uygulanamaz duruma gelmişti. Diğer yandan, ailelerin ya da tek tek bireylerin uyguladıkları törenler değişmeden günümüze kadar gelmiştir ama Veda’ nın yücelttiği tanrıların çoğu, üstünlüklerini iki büyük tanrısal güce bırakmışlardır; bunlara göre günümüzde Hindu topluluğu, Vişnuluk ve Sivalık adlarıyla bilinen iki ana kolay ayrılır. Aynı anda her iki tanrının Sakti’ leri de yavaş yavaş ön plana çıkmıştır; saktiler, bu iki ilkenin evrensel oluştaki koruyucu ve yok edici iki yönlü etkinliğini, simgesel düzeyde karı-koca olarak temsil ederler.

İlginizi Çekebilir  İnternet Üzerinden Kredi Kartından Habersiz Harcama

kutsal kitap konusunda, çağdaş Hinduizm dininin çeşitli yönlerini anlamada iki metnin ayrı bir önemi bulunur; Purana‘ lar ve Tantra’ lar.

Hinduizm’ de Puranalar

Geniş bir etki alanı oluşturmak için kolay vir sanskritçeyle yazılmış ve kadınlarla dördüncü ve son kastın üyeleri olan Sudra’ ları kapsayan Puranalar, bazıları çok eski dönemlerden kalmış olan gereçlerle hazırlanmışlardır. Bu metinlerdeki mitler ve efsanelerde, evrenoluş ve tanrıdoğuşla ilgili değerlendirmeler , Vişnu’ nun ruh halinden cisim haline geçmesi betimlenmesi, çileci kahramanlıkların ve Siva savaşlçılarının öyküleri, dharma’ ya ilişkin buyruklar, tören kuralları, dinsel bayramlar, hac v.b. iç içedir.

Puranalar’ a “folklor” açısından eşdeğerli sayılan, yerli dillerle yazılmış bazı metinleri de eklemek gerekir: Sözgelimi, Tulsidas hintçesiyle yazılmış Ramayana; Thayumanavar ve Manikka Vasagar‘ ın tamul diliyle yazdıkları şiirler.

Hinduizm’ de Tantralar

Tantra diye adlandırılan kutsal metinler çoğu kez, yalnızca Kali–Yuga‘ nın insanlarına yönelmiş bir Veda gibi görülür; Kali – Yuga, o andaki insnalığın, içinde çırpındığı çatışmalar çağıdır. O dönem insanlarının, dünyaya sırt çevirmiş çilecilerin ve azizlerin yolunu izlemeyecek ölçüde maddeye bağlanmış olduklarını gören Tantralar, bir hayal değil ama, tanrısallığın bedeni olan yeryüzünde güce ve zevke dayalı kahramanının yolunu açıklarlar.

İlginizi Çekebilir  Kara Sinek ve Sivri Sinek Kapanı Nasıl Yapılır?

Bu güç, ya da zevk, her tür engelin ötesinde, Kurtuluş’ un gerçekleşeceği evrenin doruğuna götüren bir yükseliş içinde, güç merkezleri üstünde tam bir denetim kuracaktır. Hinduizm dinine özgü her dinsel dönem tören kuralı, az ya da çok Tantracılıktan esinlenmiştir.

Siva ve Vişnu yanlısı Hinduların, kendilerine özgü ve özellikle kendi eğilimlerine uyan ayrı Puranalar‘ ı ve Tantraları‘ ı vardır. Siva yanlısı Hindular, dış törenlere daha az önem verirler ve Kurtuluş’ un gerçekleşmesiyle doğrudan doğruya ilgilidirler.; daha kalabalık olan Vişnu yanlılarıysa yürekten sevgiye, yani bhakti’ ye ağırlık verirler; bu sevginin nesnesi de Vişnu‘ nun avataraları olan Krişna ya da Rama‘ dır. Gerek Siva’ da, gerekse Vişnu‘ da inanç, birbirlerinin yadsınmasına yol açacak bir nitelik almaz.

Hindu dini, bazılarının ileri sürdüğü gibi karmaşık bir dinler topluluğu değil ama aynı erekte birleşen geniş bir dinsel düzenler topluluğudur. En yüce ilke’ yle yapılmış etkin ve bilinçli bir birliktir.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli