Sıradaki içerik:

Güne Zinde Başlamak İçin Ne Yapmalı?

e
sv

Yargıtaya Göre Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Yargıtaya Göre Boşanma Sebepleri

Eski zamanlarda boşanma büyük ayıp sayılırken, günümüzde artık evlenmek kadar normal görülmeye başlanan bir durum oldu.

Evlenirken, sanırım kimse bir evleneyim de nasıl olsa boşanacağım diye evlenmiyor. Ama, bazen işler umulduğu gibi gitmediğinde ya da beklentiler karşılanmadığında, çiftler çareyi boşanmakta buluyor. Kanunen, her isteyen boşanamıyor elbette.

Boşanmanın da Medeni kanunda şartları ve boşanmayı gerektiren belirli durumları mevcut. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Türk Medeni Kanununun, ikinci kitabında düzenlenmiş bulunan Aile Hukuku Kanununun 160. maddesinden başlamak üzere, boşanmanın hem genel, hem de özel nedenleri maddeler halinde sayılmıştır. Fakat, belirlenmiş olan bu durumlara rağmen,esasen her bir boşanma nedeni mahkeme ve Yüksek Yargıtay kararları ile kesinleşmektedir.

Bu sebeple de Yargıtaya göre boşanma nedenleri esas alınmaktadır. Bu günkü makalemizde Yargıtaya göre boşanma sebepleri ve şartları konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Ardından da, genel boşanma nedenleri nelerdir konusunda bir kaç bilgi vereceğiz.

Yargıtaya Göre Boşanma Nedenleri

Yargıtaya göre boşanma nedenleri genel olarak 5 başlık altında toplanabilir. Bu boşanma sebeperlini şartları da farklılıklar gösterir. Bunları sırası ile inceleyelim.

Zina Nedeni İle Boşanma

Türk Medeni Kanunda belirlenmiş özel boşanma sebepleri arsında ilki zinadır. Bu hükme göre, evlilik devam ederken eşlerden bir tanesinin, eşi dışında başka birisi ile birliktelik yaşaması, tek başına boşanma nedeni sayılır ve karşı taraf kusurlu olarak görülür.

Zina ilişkisini uzun ya da kısa sürmesi önemli değildir. Birliktelik olması yeterli sayılır. Bu durum Dava açılması ve davanın sürdüğü süre içerisinde de aynı şekilde kabul edilir. Mahkeme tarafından boşanması onaylanmamış olan evlilik birliğinin devam ettiği kabul edilir. Kusuru olmayan eş dava açtığı taktirde kusurlu taraf tazminat ödemek zorundadır. Affeden eş bu davayı açamaz.

Zina olayının öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde ve her halükarda, zinanın başlamasından itibaren 5 yıl içerisinde zinaya konu olarak dava açılamaz. Yeni evli olan çiftlerden birisi ile birlikte olan 3. kişiye dava açılırsa manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Cana Kasıt Çok Kötü ve Onur Kırıcı Davranışlar Nedeni İle Boşanma

Yargıtayın boşanma nedenleri arasında saymış olduğu ikinci özel boşanma sebebi, cana kasıt, çok kötü veya onur kırıcı davranışlardır. Cana kasıt öldürme sebebi ile yapılan eylemdir. Eylemin eşe karşı işlenmiş fiili bir davranış, haysiyete tecavüz niteliği taşıyan sözler, evlilik içi tecavüz,gece sokağa atmak, zulmetmek, aç bırakmak gibi fiillerde bu madde kapsamında yer almaktadır.

Davaya hakkı olan eşlerden bir tanesinin sebebi öğrenmesinden itibaren 6 ay, ve her durumda olayın üzerinden 5 yıl süre geçmişse dava hakkı düşmüş olur ve bu sebeple dava açılamaz. Bu eylemler sonrası mağdur olan eş af gösterirse bu sebepten dolayı dava açamaz.

İlginizi Çekebilir  Bim 02 Haziran Salı günü için yayınladığı aktüel ürün listesi

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Bir Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma

Yargıtayın boşanma nedenleri arasında saymış olduğu üçüncü özel boşanma sebebi, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanmadır. eşlerden bir tanesini diğer eşi küçük düşürecek şekilde suç işlemesi ve ya toplum içinde rencide edici davranışlarda bulunması nedeni ile mağdur lan eş için durum dayanılmaz bir hal alır ise, bu sebepten dolayı boşanma davası açabilir.

Ayyaşlık, kadın ve çocuk satma, sapıklık, hırsızlık gibi durumlar bu maddede yer almaktadır. Ancak bu halde yaşayan eş akıl hastası ise, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile değil akıl hastalığı nedeni ile dava açılabilir.

Terk Etme Nedeni İle Boşanma

Yargıtayın boşanma nedenleri arasında saymış olduğu dördüncü özel boşanma sebebi, terk etme nedeni ile boşanmadır. Eşlerden birisi, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemek için evi terk etmiş ve konuta dönmemişse, terk etme nedeni ile boşanma davası açılır. Terk etme olayının üzerinden 4 ay geçtikten sonra dava açılır ve eşe mahkeme kararı ile eve dön çağrısı yapılır.

İhbarın tebliğ edilmesinden itibaren 2 ay sonra eş eve dönmemişse, ter etme nedeni ile dava açılır.  ancak açılan davada, eşin diğer kusurları da sayılıp, evliliğin yürütülemez hale geldiği belirtilir ise, mahkeme terk etme davasını samimi bulmayacaktır.

Ve terk etme nedeni ile açılan dava reddolunur. Yine terk eden eş eve döner ve sorunlar yaşanmaya devam eder ise, daha önce terk eden eşe eve dön ihtarında bulunan eş önceki kusurları gerekçe gösterip dava açamaz. Çünkü önceki kusurlar affedilmiş sayılır.

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma

Yargıtayın boşanma nedenleri arasında saymış olduğu beşinci özel boşanma sebebi, akıl hastalığı nedeni ile boşanmadır. Eşlerden bir tanesi akıl hastası olup da, resmi sağlık kurumu tarafından iyileşemeyeceği yönünde rapor ile ispat edilir ise, akıl sağlığı yerinde olan eşin evliliği sürdürmek zorunda olmadığı gerekçesi ile mahkeme boşanmaya karar verir.

Fakat akıl hastalığı bir kusur olmadığından dolayı, akıl hastası aleyhine tazminata karar verilmez. Sara hastalığı akıl hastalığı olmadığı için sara hastası eşe akıl hastalığından dolayı boşanma davası açılamaz. Akıl hastalığı tedavi edilebilir eş için de boşanma kararı çıkarılmaz.

  • Yukarıda saymış olduğumuz 5 madde özel boşanma sebepleridir. Bunlar dışında kalan diğer haller, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve evliliği sürdürmenin diğer eş açısından artık katlanılmaz bir hal alması, evliliğin sürdürülmesinin bir fayda sağlamayacağı hallerde genel boşanma nedeni ile Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinden dava açılır.
  • Burada genel boşanma sebepleri tek tek sayılmıştır. Aynı sebepten açılan boşanma davalarındaki nüans farklılıklarından bir boşanma davası kabul edilirken, bir diğer boşanma davası reddedilebilir. Burada ispat şartı vardır. Davalı karşı tarafın kurusunu ispat etmek zorunda kalabilir.
İlginizi Çekebilir  Nasıl Ezber Yapılır?

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Genel boşanma sebepleri de şartları da farklıklıklar göstermektedir.

Fiziki Şiddet Görme Nedeni İle Boşanma

Dövmek, itmek,tükürmek, zorla beraberlik kurmaya çalışmak, zorla fantezilerini gerçekleştirmeye çalışmak gibi eylemler fiziki şiddet unsurları olarak kabul edilir.

Sözlü Şiddet Görme Nedeni İle Boşanma

Aşağılamak, bağırmak, küfür etmek, hakaret etmek sözlü şiddet unsurları olarak kabul edilir.

Ekonomik Şiddet Görme Nedeni İle Boşanma

Maaşını elinden almak, para vermemek, evin diğer fertlerinden daha kötü yaşamasına neden olmak ve gelirini gizlemek ekonomik şiddet unsurları olarak kabul edilir.

Psikolojik Şiddet Görme Nedeni İle Boşanma

Ailesi ile görüştürmemekle tehdit etmek,çocuklarını göstermemek, boşanırsa gidecek yeri olmadığı, sokakta kalacağını söylemek, bildiklerini herkese anlatıp rezil edeceğini söylemek psikolojik şiddet unsurları olarak kabul edilir.

  • Bu unsurlardan her biri ayrı ayrı ve yasal boşanma sebebidir. Ve ağır kusurlu davranış olarak kabul edilmektedir. Bu haller dışında yasal boşanma sebepleri arasında; Eşin dedikodusunu yapmak, toplum içerisinde küçük düşürücü söylem ve hareketlerde bulunmak, cinselliği ve cinsiyeti hakkında konuşmak evlilik içerisinde kalması gereken mahremiyeti başkaları ile paylaşmak, eşinin özel eşyalarını karıştırmak,evlilikten bıktığını ve evlenerek hata yaptığını hem eşine hem de diğer insanlara açık açık söylemek,kıskançlık şüphesi ile mail, telefon bilgilerine bakmak ve iş arkadaşlarıyla denetleme amaçlı görüşmeler yapmak, evlilik birliğine yakışmayacak ve güven sarsıcı davranışlarda bulunmak, mahkemelerde boşanma ndeni olarak kabul edilmektedir.
  • Ayrıca karı koca ilişkisinin kurulamaması, ağız ve ten kokusu, gece horlamak, ayak kokusu gibi sağlık problemlerinin  tedavisi için doktora gitmemek ve tedavi olmak için bir çaba harcamamak da boşanma davası olarak kabul edilen davlar arasındadır ve yasal boşanma nedenleridir.
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli